Byl jsem požádán asi 5ti minutovým dialogem o omlazení visuální identity. Tomáš mi toho sdělil velmi málo. Tudíž jsem se nad věcí okrajově zamyslel. Jedná se o první náhled od kterého očekávám zpětnou vazbu. Následně si řekneme jakým směrem se vydat. Od nápadu po realizaci.

Námko craft beer studio. Zde bylo logo vzhledem k umístění velmi snadné. Když už jsme s Libercem na stejné adrese a celé logo města je pouze nepozměněvý font aktive grotesk, nešlo se vyhnout. Přistoupil jsem k tomu zodpovědně a s dovolením vedení podniku se snažím povznést celkový provoz. Nejprve odstranit polep provozovny, poté čepovat pořádné pivo. Tímto krokem se mohl podnik jemně pozměnit z bistro bar na craft beer studio. Instalovat dubové bary z masivu, venkovní lavice v podloubí, ohniště. K logu se snažíme přistupovat nápaditě a třeba i inspirovat radnici k možnostem loga mimo manuál autora.

Designed by Holubfx 2024